Könyvajánló

Munkácsy Mihály: Emlékeim. Naplótöredékek. Levelek
A hónap könyve, 2017. október

"Első emlékeim 1848-ba nyúlnak vissza. A magyar szabadságharc mozgalmaiban kezdődnek, amikor négyéves voltam, és természetesen semmit sem értettem az egészből."... Ezzel a gondolattal kezdődik a kötet első része a három közül, amely Munkácsy Mihály gyermekkori emlékeit beszéli el.

Ez a különleges összeállítás először jelenik meg így: Munkácsy franciául írta meg emlékeit, naplója a Pesti Napló hasábjain látott napvilágot 1894 májusában, a kötet harmadik részét feleségéhez írt levelei teszik ki. Ez a hármas szerkezet felvázolja Munkácsy életét, miközben egy érdekes keletkezéstörténetre is rávilágít.
A francia nyelvű memoár szövegét először a Pesti Napló párizsi munkatársa, Malonyay Dezső juttatta el a Pesti Naplónak saját fordításában. A lap harminc fejezetben adta közre az írást úgy, mintha maga a művész írta volna. (Munkácsy ez ellen levélben tiltakozott, mondván, hogy ő nem is látta azt az írást, ami az újságban a neve alatt megjelent). Pár év múlva az eredetit leközölte a Revue de Paris, majd 1897-ben megjelent az Emlékirat francia kiadása, ezt követően a német, végül két évtized múltán, 1921-ben, a magyar is. (Közben Malonyay megírta a nagy Munkácsy monográfiáját, amelyben szintén Munkácsy-sorok, naplórészletek szerepelnek.) Ez a kötet  tartalmazza mindkét szövegváltozatot, a Malonyay által Munkácsy nevében írt emlékiratokat, valamint az eredeti naplótöredékeket is. A naplótöredékek és az első rész között természetesen vannak átfedések, hiszen nagyjából ugyanazt a korszakot ölelik fel, és az előbbi az utóbbi felhasználásával íródott.        
Az emlékiratok és a naplótöredékek mellett a feleségéhez írott levelek olvashatók a kötetben. Leveleinek hangvétele legtöbbször könnyed és humoros, még akkor is, mikor anyagi nehézségeiről vagy egészségének romlásáról számol be. Jegyeséhez, majd feleségéhez 1870 és 1896 között írott leveleit (illetve ezekből részleteket) tartalmazza a kötet, melyeket franciából és németből fordítottak. A kötetet színesíti a sokféle illusztráció: korabeli iratok, levelek, fotók, valamint festmények és grafikák reprodukciói.
A kötet az év könyve lett 2017-ben, megkapta a Fitz József-díjat, melyet könyvtárak és könyvtárosok szavazatai alapján az előző évben Magyarországon megjelent legjelentősebbnek tartott könyvnek ítélnek oda.

Szépmíves Könyvek, 2016

Rendezvények

Szegedi Vakáció a fiókkönyvtárakban 2018
2018. június 18-tól július 27-ig
A Somogyi-könyvtár fiókkönyvtárai
Év-kör
2018. június 20. (szerda) 16.30
Rókusi fiókkönyvtár, Vértói út 5.
Mesefoglalkozás felnőtteknek
2018. június 20. (szerda) 17.30–19.00
Klebelsberg-telepi fiókkönyvtár, Zentai u. 31.

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • Színházi - könyvtári játék
  • Könyvkirály
 

Képek a rendezvényekrő‘l