Könyvajánló

Magyarország hadtörténete
A hónap könyve, 2016. augusztus

A mű azt az időszakot tárgyalja, amelynek során Magyarország a Habsburgok dunai monarchiájának része volt, két vagy több részre szabdalva, illetve egységes államként.

Harminc éve annak, hogy a Zrínyi Kiadónál megjelent a kétkötetes Magyarország hadtörténete című munka… Harminc év elég hosszú idő ahhoz, hogy újragondoljuk hadtörténetünket – olvashatjuk a 2016-ban útjára indult, most négy kötetre tervezett monográfia elsőként megjelent – de az időrendet és a kötetjelzést tekintve harmadik – kötetének előszavában. Hermann Róbert szerkesztő arra is kitér bevezetőjében, hogy az időközben végbement politikai szemléletváltás lehetővé tette hadtörténetünk korábban kevésbé kutatott vagy „nemkívánatos” fejezeteinek feltárását, melyek ismeretében lehetővé és egyben szükségessé vált az új szempontú összefoglaló elkészítése.

A Zrínyi Kiadó új vállalkozása némileg más korszakolással és eltérő hangsúlyokkal mutatja be 1100 éves hadi históriánkat. A tervezett első kötet a honfoglalástól a mohácsi vészig, a második a törökök végleges kiűzéséig tárgyalja a hadi eseményeket. A már kézbe vehető harmadik kötet 200 évet tekint át: Magyarország a Habsburg Monarchiában 1718–1919. Az utolsó kötet az elképzelések szerint az ország NATO-csatlakozásával zárja a modern kor magyar hadtörténetét.

Jelen kötet szerkesztője Hermann Róbert főtanácsos, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese, számos, az 1848/49-es szabadságharccal foglalkozó könyv szerzője. A majd 500 oldalas mű fejezetein összesen 15 szerző és 10 lektor dolgozott.

A mű azt az időszakot tárgyalja, amelynek során Magyarország a Habsburgok dunai monarchiájának része volt, két vagy több részre szabdalva, illetve egységes államként. A korszakot leíró korábbi összefoglalóktól eltérően az 1848/49-es események kisebb hangsúlyt kapnak benne, ugyanakkor nagyobb figyelem irányul a 18. századi dinasztikus háborúkra, a Napóleon elleni harcokra és az I. világháborúra. Ez utóbbi kapcsán a kötet jól illeszkedik a Nagy Háború centenáriuma alkalmából megjelent kiadványok sorába is.

Egy ország hadtörténete azonban nem csak háborúkból áll: ide tartozik a hadseregek felépítése, ellátása, … a fegyvertörténet, a katonai jelképek (zászlók, kitüntetések) históriája, az egyenruha-történet, a hadiipar története, … a katonai térképészet, a katonai életmód- és művelődéstörténet, valamint az erőd- és várépítészet is – olvassuk a könyv fülszövegében. Mindezekről ugyancsak tájékozódhatunk a kötet lapjain – így kapva teljes képet hadtörténelmünk két évszázadáról. Az összefoglaló egyaránt ajánlható szakembereknek és a témában kevésbé jártas érdeklődőknek. A még több ismeret megszerzésére vágyókat a fejezetek végén egy 649 tételből álló, jól tagolt, mutatóval ellátott bibliográfia segíti. A konkrétumokat keresők a hely- és személynévmutatók segítségével tájékozódhatnak.

Végül a tartalmi gazdagság mellett ne feledkezzünk meg a kötet külső megjelenésről sem. A csaták és frontvonalak térképei mellett számtalan rajz, festmény és fotó szemlélteti a szövegben leírtakat.

Nagy Katalin

ODR ODR

ODR

A szolgáltatás célja a Somogyi-könyvtár állományában nem található dokumentumok hozzáférhetővé tétele olvasóinknak más könyvtárak gyűjteményéből.
Bővebben

TOP10 - legolvasottabb könyvek TOP10 - legolvasottabb könyvek

Vadiúj könyvek

 

A legújabbat, a legfrissebbet keresi?
Ön szeretné elsőként kézbe venni és fellapozni?
 

Minden héten vadiúj könyvekkel jelentkezünk!

Ajánljuk


A hónap könyve, 2021. január

„A művészetnek természetesen nincs neme, a művészeknek viszont van” (Lucy Lippard, 1973)

Szeged - a város folyóirata


Egy elfeledett mérkőzés – az Aranycsapat Szegeden
Láthatatlan művelődési ház panelországban. A szegedi lakótelepi közművelődés történetének vázlata
Mocsár Gábor ébresztése − avagy a Rendes feltámadás ideje?
Karikó Katalin Szeged új díszpolgára