Könyvajánló

Kajszi Olga: Földeák község leírása, 1940
2015. február

... arra, hogy egy kerek egészet alkotó helytörténeti munka előkerüljön a múlt homályából, nagyon kicsi az esély.

Napjainkra a legtöbb magyarországi település rendelkezik a múltját bemutató tanulmánnyal, vagy monográfiával. A helytörténeti kutatók a levéltárakat és könyvtárakat szorgalmasan látogatva időt és fáradságot nem kímélve böngészik a régi köteteket, újságokat, dokumentumokat. A lassan felgyülemlő adatok  összekapcsolódnak, utat mutatnak a kutatás további irányának, hogy végül újabb mozaikokkal gazdagítsák a település múltjára vonatkozó ismereteket. Folyamatosan bukkannak elő újabb adatok, ám arra, hogy egy kerek egészet alkotó helytörténeti munka előkerüljön a múlt homályából, nagyon kicsi az esély.

2014-ben, több mint hetven év lappangás után bukkant fel Kajszi Olga Földeák község leírása című gépirata. A szerző részletesen ír a község történetéről, fekvéséről, határairól, vizeiről, éghajlatáról, állat- és növényvilágáról, lakosairól. Áttekintést kapunk a háziiparról, a mezőgazdaságról, kereskedelemről, a közoktatásról, a népszokásokról, a falu vallási és egyesületi életéről, de még a korabeli divatról is. Az ifjú tanítójelölt falutörténete túlmutat Földeák község bemutatásán: a harmincas évek alföldi falujáról kapunk tényszerű, mégis hangulatfestő tudósítást. A Somogyi-könyvtár kiadásában, Horváth Mihály szerkesztésében megjelent, előszóval bővített és lábjegyzetekkel ellátott kötetből a szerző életpályáját is megismerhetjük.

...a nemzet múltja, jelene jelentékeny részben a helyi jelenségekből, folyamatokból tevődik össze. Az utóbbiak, tehát a mikrostruktúrák beható tanulmányozása, részletező, szinte mikroszkopikus feltárása mintegy feltétele a makrovilág, vagyis az ország, a nemzet kellően árnyalt története bemutatásának. A helytörténet azonban nem az országos történet szimpla lenyomata, és különösen nem annak illusztrációja; a lokális kutatás éppen azzal járulhat hozzá az országos kép pontosabbá, árnyaltabbá tételéhez, hogy a helyi sajátosságokat, az egyedit, a megismételhetetlent tárja fel. (Bényei Miklós, 2009)

A kötet megvásárolható a Somogyi-könyvtárban.

Horváth Mihály

Rendezvények

Mi is legyek, mi is lehetek?
2019. október 21. (hétfő) 14.30
Stefánia Fiókkönyvtár-klub, Stefánia 2.
Játékos felnőtt kör
2018. október
Odesszai Fiókkönyvtár, Székely sor 11.
Kapcsolódó nevelés
2019. október 21. (hétfő) 16.30
Móra utcai Fiókkönyvtár, Móra u. 21.

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • Könyvkirály
  • Kvízmaraton
  • Könyvtári – színházi játék
  • Koreai Filmfesztivál
 

Képek a rendezvényekrő‘l