Könyvajánló

Kajszi Olga: Földeák község leírása, 1940
2015. február

... arra, hogy egy kerek egészet alkotó helytörténeti munka előkerüljön a múlt homályából, nagyon kicsi az esély.

Napjainkra a legtöbb magyarországi település rendelkezik a múltját bemutató tanulmánnyal, vagy monográfiával. A helytörténeti kutatók a levéltárakat és könyvtárakat szorgalmasan látogatva időt és fáradságot nem kímélve böngészik a régi köteteket, újságokat, dokumentumokat. A lassan felgyülemlő adatok  összekapcsolódnak, utat mutatnak a kutatás további irányának, hogy végül újabb mozaikokkal gazdagítsák a település múltjára vonatkozó ismereteket. Folyamatosan bukkannak elő újabb adatok, ám arra, hogy egy kerek egészet alkotó helytörténeti munka előkerüljön a múlt homályából, nagyon kicsi az esély.

2014-ben, több mint hetven év lappangás után bukkant fel Kajszi Olga Földeák község leírása című gépirata. A szerző részletesen ír a község történetéről, fekvéséről, határairól, vizeiről, éghajlatáról, állat- és növényvilágáról, lakosairól. Áttekintést kapunk a háziiparról, a mezőgazdaságról, kereskedelemről, a közoktatásról, a népszokásokról, a falu vallási és egyesületi életéről, de még a korabeli divatról is. Az ifjú tanítójelölt falutörténete túlmutat Földeák község bemutatásán: a harmincas évek alföldi falujáról kapunk tényszerű, mégis hangulatfestő tudósítást. A Somogyi-könyvtár kiadásában, Horváth Mihály szerkesztésében megjelent, előszóval bővített és lábjegyzetekkel ellátott kötetből a szerző életpályáját is megismerhetjük.

...a nemzet múltja, jelene jelentékeny részben a helyi jelenségekből, folyamatokból tevődik össze. Az utóbbiak, tehát a mikrostruktúrák beható tanulmányozása, részletező, szinte mikroszkopikus feltárása mintegy feltétele a makrovilág, vagyis az ország, a nemzet kellően árnyalt története bemutatásának. A helytörténet azonban nem az országos történet szimpla lenyomata, és különösen nem annak illusztrációja; a lokális kutatás éppen azzal járulhat hozzá az országos kép pontosabbá, árnyaltabbá tételéhez, hogy a helyi sajátosságokat, az egyedit, a megismételhetetlent tárja fel. (Bényei Miklós, 2009)

A kötet megvásárolható a Somogyi-könyvtárban.

Horváth Mihály

Rendezvények

Játékos felnőtt kör
2018. október 15. (hétfő) 16.30
Odesszai fiókkönyvtár, Székely sor 11.
Deres ősz…
2018. október 16. (kedd) 16 óra
Agóra Gyermekkuckó, Kálvária sgt. 23.
Életreform klub
2018. október 16. (kedd) 16.30
Szőregi fiókkönyvtár, Magyar u. 14.

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • Színházi - könyvtári játék
  • Könyvkirály
 

Képek a rendezvényekrő‘l