Könyvajánló

Francois Jullien: A meztelenség lényege
2015. augusztus

"Csak az ember mezítelen és csakis ő lehet az."

A szerző egy negatív tételből indul ki, melyet megfigyeléseire alapoz: a kínai művészetben nincs aktábrázolás. Ennek a miértjére keresi a választ ez a könyv, összehasonlítva – szembeállítva a kínai művészetet és -kultúrát a nyugatival, ahol már az őskorban is létezett az akt (gondoljunk csak a Willendorfi Vénuszra), és ez az ábrázolásforma végigkíséri a nyugati művészet történetét egészen napjainkig.

Érezhető a könyv olvasása közben, hogy a szerző nemcsak sinológus, hanem filozófus is: nem egyszerűen művészettörténetet illetve -elméletet ír le, de hosszasan taglalja a jelenségek eszmetörténeti-filozófiai hátterét is. Könnyebben befogadhatóvá és érthetőbbé teszi a szöveget, hogy a szerző gondolatait konkrét festmények kapcsán fejti ki, és támasztja alá őket. Ezek az illusztrációk a könyv végén, függelékben meg is tekinthetők. Egyszerűbb így, a képekkel együtt követni az olykor hosszadalmas és bonyolult gondolatmenetet, és a téma annyira érdekes, a képek olyan szépek, hogy megéri végigolvasni a szakaszokat.

A könyv nem oszlik fejezetekre, csak számozott egységek vannak; egy-egy új gondolatmenettel új szakasz kezdődik, ami szintén könnyíti az olvasást. Sok témára kitér az akt kapcsán, melyek először talán nem is tűnnek odaillőnek, de később, ha követi az olvasó a gondolatmenetet, megvilágosodnak az összefüggések. A témák között van például a modell és a póz kérdése, valamint a festőnek a modellhez való viszonya, a tekintet és a jelenlét, a forma (alak), a Szép fogalma, a kínai írás vagy éppen a fenséges.

Átfogó képet kapunk a kínai festészetről kínai művészetelméleti írásokkal alátámasztva, részletesen ír a szerző a kínai festészet témáiról, az emberábrázolás különbségéről a nyugati- és a kínai festészetben, valamint a tájábrázolás szerepéről is. Sokszor elemez olyan kínai kifejezéseket, melyeknek nincsenek megfelelőjük a nyugati kultúrákban és fordítva, több olyan számunkra alapvető művészetelméleti kifejezés sem létezik a kínai nyelvben, melyek nélkül a nyugati gondolkodásmód elképzelhetetlen. Hogyan lesz mégis összevethető egy, e két egymástól ennyire távoleső kultúrának ennyire fontos szelete? Valaminek a hiánya is jelzésértékű lehet. A szerző próbál egymásnak megfeleltethető terminusokkal dolgozni, ha ilyen nincs, akkor az adott kifejezés hiánya az, amiből kiindul, mint ahogyan kiindulópontja is az akt hiánya volt.

Aki érdeklődik a nyugati kultúrák művészetének története, a kínai művészet, vagy a művészetelmélet iránt, nem fog csalódni ebben a könyvben.

Kocsis Katalin

 

Rendezvények

Mackókuckó
2020. január 22. (szerda) 14.00
Agóra Gyermekkuckó, Kálvária sgt. 23.
Farkas Dezső Szavalóverseny
2020. január 22–23. (szerda–csütörtök) 14 óra
Dorozsmai fiókkönyvtár, Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 12.
Tinikuckó
2020. január 22. (szerda) 16.30
Északvárosi Fiókkönyvtár, Gáspár Zoltán u. 6.

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • Könyvkirály
  • Könyvtári – színházi játék
 

Képek a rendezvényekrő‘l