Könyvajánló

Fekete István – ki ki­csoda
A hónap könyve, 2017. június

Sánta Gábor, a szegedi tanárképző főiskola docense könyveivel és publikációival nagyban hozzájá­rult ahhoz, hogy az író munkássága a magyar irodalomtörténetben méltó helyre kerülhessen.

Fekete István a legnépszerűbb magyar írók egyike. A Tüskevár és a Téli Berek mindenkinek ismerős történetek, csakúgy mint az állatregények: a Lutra, a Vuk, a Kele, a Hú, a Bogáncs, hogy csak néhányat említsünk. A török időket idéző A koppányi aga testamentuma, az életraj­zi ihletésű Ballagó idő, a novellák, illetve a művekből készült filmadaptációk, rajzfilmek fia­talokban és idősebbekben is szép emlékeket idéznek.

De valóban ismerjük-e az írót? Ahogy Sánta Gábor utolsó könyve előszavában írja: „Az évek, évtizedek múlásával törvényszerűen gyengül az emlékezet, a kultusz pedig erősö­dik.” És ez együtt járhat a sztereotípiák erősödésével, és a felületességgel is. Sánta Gábor, a szegedi tanárképző főiskola docense könyveivel és publikációival nagyban hozzájá­rult ahhoz, hogy az író munkássága a magyar irodalomtörténetben méltó helyre kerülhessen. Az irodalomtörténész 2003 óta megjelenő négy tanulmánykötete, a Fekete Ist­ván életműsorozat 27 kötetének utószavai és a 2014-ben megjelent Fekete István nyomában című életrajz ismeretében már másképp értékeljük a történeteket. Könnyűszerrel új dimenzió­kat fedezhetünk fel, megszabadulva az „ifjúsági író”, „ifjúsági regény” skatulya okozta beszűkült látásmódtól. És az sem baj, ha kitöröljük a fejünkből a hamis írói képet, miszerint a joviális Fekete István karosszékében ülve simogatja kutyáját, könyveiket aláíratni vágyó gyerekek koszorújában. Sánta Gábornak köszönhetően reá­lis képet kapunk az íróról. A legújabb, sajnos posztumusz megjelenő Fekete István – ki ki­csoda című adattárból mindazokkal a személyekkel is megismerkedhetünk, akik kapcsolat­ban álltak a szerzővel, vagy foglalkoztak munkásságával. A családtagok, munkatársak megismerése mellett találkozunk papokkal, mezőgazdasági szakemberekkel, kétkezi munká­sokkal, erdészekkel, vadászokkal, tanítókkal, orvosokkal és művészekkel is. Meglepő életút-kereszteződéseket találunk Benkő Gyula, Páger Antal, Rajnai Gábor és Sinkovits Imre színművészekkel, és többek között arra is fény derül, hogy kiről mintázta az író Pondoray Béla, azaz Bütyök figuráját a két Matula-regényben.

Sánta Gábor körültekintő alapossággal végzett kutatómunkája 2016. szeptember 2-án tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halálával megszakadt. Szerteágazó irodalomtörténe­ti munkássága természetesen nem csak Fekete István életművének feltérképezésére korlátozódott, ám abban teljesedett ki leginkább.

Horváth Mihály

ODR ODR

ODR

A szolgáltatás célja a Somogyi-könyvtár állományában nem található dokumentumok hozzáférhetővé tétele olvasóinknak más könyvtárak gyűjteményéből.
Bővebben

TOP10 - legolvasottabb könyvek TOP10 - legolvasottabb könyvek

Ajánljuk

A hónap könyve, 2020. július–augusztus

Nem kell feltétlenül a világ végére menned, Magyarországon is találhatsz csodálatos, meglepő, lenyűgöző helyeket

Szeged - a város folyóirata


A piarista atyák 300 éve Szegeden
150 évvel ezelőtt született Király-König Péter
Simai Mihály 85 esztendős
Radnóti nyomában a Versvándorral