Könyvajánló

Fekete István – ki ki­csoda
A hónap könyve, 2017. június

Sánta Gábor, a szegedi tanárképző főiskola docense könyveivel és publikációival nagyban hozzájá­rult ahhoz, hogy az író munkássága a magyar irodalomtörténetben méltó helyre kerülhessen.

Fekete István a legnépszerűbb magyar írók egyike. A Tüskevár és a Téli Berek mindenkinek ismerős történetek, csakúgy mint az állatregények: a Lutra, a Vuk, a Kele, a Hú, a Bogáncs, hogy csak néhányat említsünk. A török időket idéző A koppányi aga testamentuma, az életraj­zi ihletésű Ballagó idő, a novellák, illetve a művekből készült filmadaptációk, rajzfilmek fia­talokban és idősebbekben is szép emlékeket idéznek.

De valóban ismerjük-e az írót? Ahogy Sánta Gábor utolsó könyve előszavában írja: „Az évek, évtizedek múlásával törvényszerűen gyengül az emlékezet, a kultusz pedig erősö­dik.” És ez együtt járhat a sztereotípiák erősödésével, és a felületességgel is. Sánta Gábor, a szegedi tanárképző főiskola docense könyveivel és publikációival nagyban hozzájá­rult ahhoz, hogy az író munkássága a magyar irodalomtörténetben méltó helyre kerülhessen. Az irodalomtörténész 2003 óta megjelenő négy tanulmánykötete, a Fekete Ist­ván életműsorozat 27 kötetének utószavai és a 2014-ben megjelent Fekete István nyomában című életrajz ismeretében már másképp értékeljük a történeteket. Könnyűszerrel új dimenzió­kat fedezhetünk fel, megszabadulva az „ifjúsági író”, „ifjúsági regény” skatulya okozta beszűkült látásmódtól. És az sem baj, ha kitöröljük a fejünkből a hamis írói képet, miszerint a joviális Fekete István karosszékében ülve simogatja kutyáját, könyveiket aláíratni vágyó gyerekek koszorújában. Sánta Gábornak köszönhetően reá­lis képet kapunk az íróról. A legújabb, sajnos posztumusz megjelenő Fekete István – ki ki­csoda című adattárból mindazokkal a személyekkel is megismerkedhetünk, akik kapcsolat­ban álltak a szerzővel, vagy foglalkoztak munkásságával. A családtagok, munkatársak megismerése mellett találkozunk papokkal, mezőgazdasági szakemberekkel, kétkezi munká­sokkal, erdészekkel, vadászokkal, tanítókkal, orvosokkal és művészekkel is. Meglepő életút-kereszteződéseket találunk Benkő Gyula, Páger Antal, Rajnai Gábor és Sinkovits Imre színművészekkel, és többek között arra is fény derül, hogy kiről mintázta az író Pondoray Béla, azaz Bütyök figuráját a két Matula-regényben.

Sánta Gábor körültekintő alapossággal végzett kutatómunkája 2016. szeptember 2-án tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halálával megszakadt. Szerteágazó irodalomtörténe­ti munkássága természetesen nem csak Fekete István életművének feltérképezésére korlátozódott, ám abban teljesedett ki leginkább.

Horváth Mihály

Rendezvények

Mackókuckó
2020. január 22. (szerda) 14.00
Agóra Gyermekkuckó, Kálvária sgt. 23.
Farkas Dezső Szavalóverseny
2020. január 22–23. (szerda–csütörtök) 14 óra
Dorozsmai fiókkönyvtár, Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 12.
Tinikuckó
2020. január 22. (szerda) 16.30
Északvárosi Fiókkönyvtár, Gáspár Zoltán u. 6.

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • Könyvkirály
  • Könyvtári – színházi játék
 

Képek a rendezvényekrő‘l