Könyvajánló

Athanasius Kircher: Ars Magna Lucis et Umbrae (Amsterdam, 1671)
2015. szeptember


Az UNESCO, felhívva a figyelmet arra, hogy milyen fontos szerepet játszik a fény az életünkben, 2015-öt a Fény Nemzetközi Évének nyilvánította. Ehhez a kezdeményezéshez kapcsolódva könyvtárunk szeptember hónapban Athanasius Kircher: „Ars Magna Lucis et Umbrae" (A fény és árnyék nagy művészete) című, Amsterdamban megjelent művét választotta a hónap könyvéül, amely az egyik legkorábbi, a fény természetével foglalkozó munka.

A németországi Fulda városából származó német jezsuita tudós polihisztor, Athanasius Kircher (vagy magyarosan Kircher Atanáz) eleinte a würzburgi egyetemen tanított matematikát, filozófiát, héber és szír nyelveket, majd a harmincéves háború zavargásai elől menekülni kényszerült Avignonba; később pedig a művészet- és tudománykedvelő VIII. Orbán pápa Rómába hívta. Mindezek után s egészen élete végéig a Collegio Romano-ban tanított héber nyelvet és matematikát. Itt talált otthonra s telepedett le véglegesen Rómában, így szellemi öröksége ma is a Vatikánban található.
Egyforma mélységgel írt régészetről, nyelvészetről, fizikáról, csillagászatról s amibe fogott, mindig kellő alapossággal tárta fel. E fénytani-optikai munkájában sok érdekességet láthatunk a kísérletek leírása mellett: többek közt a diavetítő ősét, a camera obscura-t; s a „bűvös lámpa" - a laterna magica egyik korai leírását. Kircher előtt Leon Battista Alberti építette a legelső laterna magica-t, s Leonardo is foglalkozott a kérdéssel, hogy hogyan lehet a fénysugarakat üveglencsével irányítani. Több kisebb próbálkozásnak is lehetünk tanúi a történelem folyamán; Kircher újítása abban állott, hogy művében lerajzolta a vetítőgép szerkezetét is, fényforrást és lencsét is elhelyezve a sötétkamrában.
A könyv szépsége, érdekessége továbbá az, hogy a kísérletek magyarázata mellett finom részletességű rézmetszetekkel szemlélteti az olvasót. A rézmetszetű díszcímlap allegorikus ábrázolása is elég beszédes; szimbolikája tükrözi a kor szemléletét, gondolkodásmódját.


Athanasius Kircher végeredményben több mindent is összegez a fényről: egyrészt sorra vette a hatását minden szempontból, különféle kísérleteken keresztül, valamint átvitt értelemben is szólt a fényről (az értelemről). Vizsgálódásai kiterjedtek az érzékelés szempontjaira és a szellemi értelemben vett fényről alkotott, korabeli véleményekre is. Kortársai szerint különösen e művében tűnik ki mindenre kiterjedő, átfogó tudása. A hazánkban is népszerű, tudós polihisztor hírében álló Kircherrel a magyar jezsuita rendházakból s magyarországi elit soraiból többen is levelezést folytattak, a források, levelek tanúsága szerint többek között Nádasdy Ferenc országbíró, Lippay György esztergomi érsek.
Könyvtárunk gyűjteményében Kircher több műve is megtalálható, rajtuk keresztül egy végtelenül sokszínű tudományos munkásság képe tárulhat elénk.

Horniczky Anikó

ODR ODR

ODR

A szolgáltatás célja a Somogyi-könyvtár állományában nem található dokumentumok hozzáférhetővé tétele olvasóinknak más könyvtárak gyűjteményéből.
Bővebben

TOP10 - legolvasottabb könyvek TOP10 - legolvasottabb könyvek

Ajánljuk

A hónap könyve, 2020. július–augusztus

Nem kell feltétlenül a világ végére menned, Magyarországon is találhatsz csodálatos, meglepő, lenyűgöző helyeket

Szeged - a város folyóirata


A piarista atyák 300 éve Szegeden
150 évvel ezelőtt született Király-König Péter
Simai Mihály 85 esztendős
Radnóti nyomában a Versvándorral