Könyvajánló

ARS SACRA
2015. május

A keresztény múlt máig meghatározó kulturális és művészettörténeti örökségünk. Művészete alapvetően határozta meg Európa és a nyugati világ kultúráját.

A késő antikvitás művészeti és hatalmi központjaiból kiindulva a bizánci ortodox kereszténység révén egészen Oroszországig, a nyugat-európai katolikus kereszténységen keresztül pedig az Újvilágig terjedt.
A könyv figyelembe veszi ezeket a Nyugat- és Közép-Európán kívüli művészeti központokat is.

ARS SACRA : szent művészet.
A keresztény művészet alapjának a templomi építészetet tekinti, mivel ebben a monumentális műfajban találta meg először a maga kifejezésmódját. A spiritualitás, a világi és szakrális hangsúlyok, a liturgia és a téralakítás kívánalmai bő 1500 éven át idomultak egymáshoz, mialatt kialakultak a rögzített és az elmozdítható templomi berendezések formái.
Különösen áll ez a képekben gazdag elemekre: a kapuzatokra és oszlopfőkre, oltárokra és oltárképekre, freskókra és festett üvegablakokra, szentségházakra és keresztelőmedencékre, szószékekre, kórusokra és gyóntatószékekre, orgonákra, könyvekre és a liturgia tárgyaira: kelyhekre, feszületekre, szentségtartókra, miseruhákra és oltárterítőkre – hogy csak a legfontosabbakat említsük.
A könyv ezen elemek fejlődését és összefüggéseit is bemutatja a keresztény művészet legkorábbi, 3. századi emlékeitől napjainkig, a kora keresztény katakombafestészettől a kölni dóm Gerhard Richter által tervezett üvegablakáig. Az egyes korszakoknak szentelt fejezeteket kultúrtörténeti keretet felvázoló áttekintések indítják, bepillantást nyújtva a műalkotások keletkezésének idejébe.
A fejezetek röviden tárgyalják a keresztény művészet legjelentősebb és legnagyszerűbb alkotásait, páratlanul gazdag képanyag kíséretében. A lenyűgöző felvételeken olyan részletek is láthatóvá válnak, amelyek helyben gyakran rejtve maradnak, mert a tárgy nem hozzáférhető, el van zárva, esetleg nincs jól megvilágítva, vagy egyszerűen nem lehet elég közelről szemlélni.

Az ARS SACRA minden tekintetben igyekszik méltónak bizonyulni a nemes témához: formátumában, kialakításában, a szöveg és a képek minőségében.
800 oldalas monumentális kötet.
A részletgazdag felvételeken keresztül a műalkotások szinte megfogható közelségbe kerülnek, az informatív leírások pedig megvilágítják az ámulatba ejtő remekművek keletkezésének körülményeit.
A jól felépített, alapos, történelmi adatokkal alátámasztott szövegek segítségével az olvasó egy korszakokon átívelő izgalmas utazás részese lehet.

Kratochwill Ottilia

Rendezvények

Mackókuckó
2020. január 22. (szerda) 14.00
Agóra Gyermekkuckó, Kálvária sgt. 23.
Farkas Dezső Szavalóverseny
2020. január 22–23. (szerda–csütörtök) 14 óra
Dorozsmai fiókkönyvtár, Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 12.
Tinikuckó
2020. január 22. (szerda) 16.30
Északvárosi Fiókkönyvtár, Gáspár Zoltán u. 6.

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • Könyvkirály
  • Könyvtári – színházi játék
 

Képek a rendezvényekrő‘l