Könyvajánló

ARS SACRA
2015. május

A keresztény múlt máig meghatározó kulturális és művészettörténeti örökségünk. Művészete alapvetően határozta meg Európa és a nyugati világ kultúráját.

A késő antikvitás művészeti és hatalmi központjaiból kiindulva a bizánci ortodox kereszténység révén egészen Oroszországig, a nyugat-európai katolikus kereszténységen keresztül pedig az Újvilágig terjedt.
A könyv figyelembe veszi ezeket a Nyugat- és Közép-Európán kívüli művészeti központokat is.

ARS SACRA : szent művészet.
A keresztény művészet alapjának a templomi építészetet tekinti, mivel ebben a monumentális műfajban találta meg először a maga kifejezésmódját. A spiritualitás, a világi és szakrális hangsúlyok, a liturgia és a téralakítás kívánalmai bő 1500 éven át idomultak egymáshoz, mialatt kialakultak a rögzített és az elmozdítható templomi berendezések formái.
Különösen áll ez a képekben gazdag elemekre: a kapuzatokra és oszlopfőkre, oltárokra és oltárképekre, freskókra és festett üvegablakokra, szentségházakra és keresztelőmedencékre, szószékekre, kórusokra és gyóntatószékekre, orgonákra, könyvekre és a liturgia tárgyaira: kelyhekre, feszületekre, szentségtartókra, miseruhákra és oltárterítőkre – hogy csak a legfontosabbakat említsük.
A könyv ezen elemek fejlődését és összefüggéseit is bemutatja a keresztény művészet legkorábbi, 3. századi emlékeitől napjainkig, a kora keresztény katakombafestészettől a kölni dóm Gerhard Richter által tervezett üvegablakáig. Az egyes korszakoknak szentelt fejezeteket kultúrtörténeti keretet felvázoló áttekintések indítják, bepillantást nyújtva a műalkotások keletkezésének idejébe.
A fejezetek röviden tárgyalják a keresztény művészet legjelentősebb és legnagyszerűbb alkotásait, páratlanul gazdag képanyag kíséretében. A lenyűgöző felvételeken olyan részletek is láthatóvá válnak, amelyek helyben gyakran rejtve maradnak, mert a tárgy nem hozzáférhető, el van zárva, esetleg nincs jól megvilágítva, vagy egyszerűen nem lehet elég közelről szemlélni.

Az ARS SACRA minden tekintetben igyekszik méltónak bizonyulni a nemes témához: formátumában, kialakításában, a szöveg és a képek minőségében.
800 oldalas monumentális kötet.
A részletgazdag felvételeken keresztül a műalkotások szinte megfogható közelségbe kerülnek, az informatív leírások pedig megvilágítják az ámulatba ejtő remekművek keletkezésének körülményeit.
A jól felépített, alapos, történelmi adatokkal alátámasztott szövegek segítségével az olvasó egy korszakokon átívelő izgalmas utazás részese lehet.

Kratochwill Ottilia

ODR ODR

ODR

A szolgáltatás célja a Somogyi-könyvtár állományában nem található dokumentumok hozzáférhetővé tétele olvasóinknak más könyvtárak gyűjteményéből.
Bővebben

TOP10 - legolvasottabb könyvek TOP10 - legolvasottabb könyvek

Ajánljuk

A hónap könyve, 2020. július–augusztus

Nem kell feltétlenül a világ végére menned, Magyarországon is találhatsz csodálatos, meglepő, lenyűgöző helyeket

Szeged - a város folyóirata


A piarista atyák 300 éve Szegeden
150 évvel ezelőtt született Király-König Péter
Simai Mihály 85 esztendős
Radnóti nyomában a Versvándorral