Könyvajánló

Arany János balladái Zichy Mihály rajzaival
A hónap könyve, 2017. február

Az Arany János-emlékévben, a költő születésének 200. évfordulóját ünnepelve a hónap könyvéül a költő hírneves balladás kötetét választottuk.

 „Nálunk, Arany ideje előtt a regeképeket rendszerint  románczoknak, a románczokat rendszerint balladáknak nevezték, gyakran a költői elbeszélést is a ballada nevével ruházták föl, igazi balladáink, kivált műköltészetünkben nem is voltak. Népballadáink voltak ugyan, de legnagyobb részöket, s épen a legszebbeket nem ismertük. Ezek a székely balladák, melyekkel nagyobbára Kriza János (és Erdélyi János) ajándékozta meg irodalmunkat, s melyek mind tárgy és szerkezet, mind hang és előadás tekintetében a skót népballadák testvérei.” (Greguss Ágost)

Az összeállítás 1895 és 1898 között négy kötetben látott napvilágot, Ráth Mór kiadásában. Jellemzője, hogy csak ebben a kiadásban vannak szövegközi rajzok, a Zichy által kiválogatott és illusztrált Arany-balladákat először ő jelentette meg.

A választott kötet e kiadás változatlan utánnyomása, amelynek jelzése a címlapon így szerepel: „E kiadásban úgy mind a képek, mind a balladák szövege az eredetinek hű, (fac-simile) hasonmásai.” A balladák olvasása közben Zichy Mihály híresen szép rajzait csodálhatjuk meg, de már a kötet borítója is figyelemreméltó: gyönyörködhetünk a gazdag, szecessziós keret szépségében.

A balladák a következő sorrendben követik egymást az első kötetben: Ágnes asszony, Tetemre hívás,  Mátyás anyja, Szondi két apródja, Zách Klára, Bor vitéz, Ötödik László, Both bajnok özvegye, Ünneprontók, Hídavatás, Walesi bárdok, Török Bálint, a második kötetben pedig: Pázmán lovag, A méh románcza, Rozgonyiné, Endre királyfi, Szőke Panni, Tengeri hántás, Rákócziné, Árva fiú, Vörös Rébék, Szibinyáni Jank, Éjféli párbaj, Egri leány.

A balladák mellett esetenként több illusztráció is található: Zichy Mihály finoman megmunkált, szépen kidolgozott rajzai. A művész zsenialitását dicséri, hogy még a szereplők arcjátékát, érzelmi hullámzásait is meg tudta örökíteni – így elmondhatjuk, hogy az illusztrációkat készítő művész ábrázolásaival adott esztétikai többlete segítheti az olvasót a balladák megértésében.
Örömmel ajánljuk a kedves látogatók figyelmébe e különlegesen szép és kiadástörténetileg is jelentős kötetet!

Horniczky Anikó

Rendezvények

Mi is legyek, mi is lehetek?
2019. október 21. (hétfő) 14.30
Stefánia Fiókkönyvtár-klub, Stefánia 2.
Játékos felnőtt kör
2018. október
Odesszai Fiókkönyvtár, Székely sor 11.
Kapcsolódó nevelés
2019. október 21. (hétfő) 16.30
Móra utcai Fiókkönyvtár, Móra u. 21.

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • Könyvkirály
  • Kvízmaraton
  • Könyvtári – színházi játék
  • Koreai Filmfesztivál
 

Képek a rendezvényekrő‘l