Könyvajánló

Arany János balladái Zichy Mihály rajzaival
A hónap könyve, 2017. február

Az Arany János-emlékévben, a költő születésének 200. évfordulóját ünnepelve a hónap könyvéül a költő hírneves balladás kötetét választottuk.

 „Nálunk, Arany ideje előtt a regeképeket rendszerint  románczoknak, a románczokat rendszerint balladáknak nevezték, gyakran a költői elbeszélést is a ballada nevével ruházták föl, igazi balladáink, kivált műköltészetünkben nem is voltak. Népballadáink voltak ugyan, de legnagyobb részöket, s épen a legszebbeket nem ismertük. Ezek a székely balladák, melyekkel nagyobbára Kriza János (és Erdélyi János) ajándékozta meg irodalmunkat, s melyek mind tárgy és szerkezet, mind hang és előadás tekintetében a skót népballadák testvérei.” (Greguss Ágost)

Az összeállítás 1895 és 1898 között négy kötetben látott napvilágot, Ráth Mór kiadásában. Jellemzője, hogy csak ebben a kiadásban vannak szövegközi rajzok, a Zichy által kiválogatott és illusztrált Arany-balladákat először ő jelentette meg.

A választott kötet e kiadás változatlan utánnyomása, amelynek jelzése a címlapon így szerepel: „E kiadásban úgy mind a képek, mind a balladák szövege az eredetinek hű, (fac-simile) hasonmásai.” A balladák olvasása közben Zichy Mihály híresen szép rajzait csodálhatjuk meg, de már a kötet borítója is figyelemreméltó: gyönyörködhetünk a gazdag, szecessziós keret szépségében.

A balladák a következő sorrendben követik egymást az első kötetben: Ágnes asszony, Tetemre hívás,  Mátyás anyja, Szondi két apródja, Zách Klára, Bor vitéz, Ötödik László, Both bajnok özvegye, Ünneprontók, Hídavatás, Walesi bárdok, Török Bálint, a második kötetben pedig: Pázmán lovag, A méh románcza, Rozgonyiné, Endre királyfi, Szőke Panni, Tengeri hántás, Rákócziné, Árva fiú, Vörös Rébék, Szibinyáni Jank, Éjféli párbaj, Egri leány.

A balladák mellett esetenként több illusztráció is található: Zichy Mihály finoman megmunkált, szépen kidolgozott rajzai. A művész zsenialitását dicséri, hogy még a szereplők arcjátékát, érzelmi hullámzásait is meg tudta örökíteni – így elmondhatjuk, hogy az illusztrációkat készítő művész ábrázolásaival adott esztétikai többlete segítheti az olvasót a balladák megértésében.
Örömmel ajánljuk a kedves látogatók figyelmébe e különlegesen szép és kiadástörténetileg is jelentős kötetet!

Horniczky Anikó

Rendezvények

Mackókuckó
2020. január 22. (szerda) 14.00
Agóra Gyermekkuckó, Kálvária sgt. 23.
Farkas Dezső Szavalóverseny
2020. január 22–23. (szerda–csütörtök) 14 óra
Dorozsmai fiókkönyvtár, Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 12.
Tinikuckó
2020. január 22. (szerda) 16.30
Északvárosi Fiókkönyvtár, Gáspár Zoltán u. 6.

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • Könyvkirály
  • Könyvtári – színházi játék
 

Képek a rendezvényekrő‘l