Küldetésnyilatkozat Küldetésnyilatkozat

Küldetésnyilatkozat

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, mint települési, megyei, és országos feladatokat ellátó nyilvános könyvtár küldetésének tekinti, hogy az elérhető legmagasabb minőségben hozzáférhetővé tegye a több mint 130 éves múltja alatt felhalmozott kulturális kincseket, biztosítsa az információhoz és a tudáshoz való szabad, korlátozások nélküli hozzáférést.
 

Települési könyvtárként:

 • elősegítjük Szeged és Csongrád megye gazdasági, természeti, történelmi, társadalmi és kulturális értékeinek kutatását és bemutatását, gyűjtjük és feltárjuk a helyi értékeket,
 • kiemelt figyelmet fordítunk muzeális értékű gyűjteményrészeink gondozására,
 • korszerű technikai eszközökön alapuló és a felhasználói igényekre rugalmasan reagáló szolgáltatásokat kínálunk,
 • segítjük a formális, nem formális, informális, és az élethosszig tartó tanulásba való bekapcsolódást,
 • a gyermekek olvasóvá nevelésével segítjük a kompetenciafejlesztést, a tanulási nehézségek leküzdését,
 • a hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők kiemelt támogatásával biztosítjuk az információs esélyegyenlőséget,
 • közösségi terek biztosításával segítjük a helyi kisközösségek működést.


Megyei könyvtárként:

 • partnerközpontú szellemben szervezzük hazai és határon túli kapcsolatainkat,
 • ellátjuk szakmai oktatási feladatainkat, szervezzük és megvalósítjuk a megyében dolgozó könyvtárosok képzését, továbbképzését, tapasztalatcseréjét,
 • a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésével biztosítjuk a megye kisebb településein a minőségi könyvtári szolgáltatást,
 • Csongrád megye valamennyi könyvtárában segítjük a minőségszemléletű könyvtári ellátás biztosítását.


Országos feladatkört ellátó könyvtárként:

 • szolgáltató könyvtárként kiemelkedő helyet foglalunk el az Országos Dokumentumellátási Rendszer működésében,
 • másodfokú tudományos könyvtárként (kiemelkedő gyűjteményünkkel) részt veszünk az országos kutatásokban és a könyvtárak közötti dokumentumcserében,
 • gyűjtjük és szolgáltatjuk a magyarságra vonatkozó külföldi hungarikára, kiemelten az amerikai magyarságra vonatkozó dokumentumokat, tárgyi emlékeket, információkat.
Average (0 Votes)

Library history Library history

Könyvtártörténet

Az  "Alföld fővárosának" szellemi újjáépítését alapozta meg Somogyi Károly (1811-1888) esztergomi kanonok.
 

Tovább...

The collection

Vasváry-gyűjtemény

Vasváry Ödön református lelkész, az amerikai magyarság történetének kutatója, 1972. május 16-án Washingtonban kelt adománylevelében szülővárosa könyvtárára hagyta nagyértékű gyűjteményét.

Tovább...

Somogyi foundation Somogyi foundation

Somogyi Alapítvány

 

A Szegedi Somogyi-könyvtárért Közhasznú Alapítvány tevékenysége tudományos, kutatási, kulturális és oktatási célokat szolgál.
 

Tovább...


Photos of the library