Beiratkozás Beiratkozás

Általános szabályok

(részlet a Könyvtárhasználati Szabályzatból)

a) A Könyvtár látogatói kötelesek a Könyvtár használatára vonatkozó szabályokat betartani.

Így:

b) A Központi Könyvtár szolgáltató helyiségeibe táskát, kabátot bevinni tilos. A ruhatár használata kötelező és díjtalan. A ruhákban, táskákban hagyott értékekért a Könyvtár felelősséget nem vállal. A Könyvtár átlátszó tasakot biztosít a személyes értéktárgyak számára, melyeket az olvasó magával vihet az olvasói terekbe. A fiókkönyvtárakban ruhatár nem működik.

c) Olvasói terekbe élelmiszert és italt (ásványvíz kivételével) bevinni tilos, étkezni kizárólag a kijelölt helyen lehet.

d) A Könyvtárban és a bejárattól számított 5 m-es távolságon belül dohányozni tilos.

e) A Könyvtár olvasótereiben mobiltelefont használni nem szabad.

f) A Könyvtár dokumentumai, eszközei, berendezése és használati tárgyai épségének óvása minden olvasónak kötelessége. Szándékos vagy gondatlanságból eredő rongálás esetén a keletkezett kárért az olvasó anyagi felelősséggel tartozik.

g) A Központi könyvtárban elektronikus vagyonvédelmi kapu működik, a dokumentumok mágnescsíkos védőjelzéssel vannak ellátva. Ha az olvasó távozásakor az ellenőrző berendezés jelez, a könyvtár alkalmazottja köteles közreműködését kérni személyi ellenőrzésé-ben. A könyvtár tulajdonát képező dokumentum jogosulatlan kivitelének szándékát jegyzőkönyvben rögzítjük, amit az olvasónak – véleménye közlése mellett – alá kell írnia.

h) A Központi Könyvtár területén, valamint a fiókkönyvtárakban a hordozható magántulajdonú személyi számítógép használata engedélyezett. Internet-csatlakozási lehetőséget WIFI hálózaton keresztül biztosít a Könyvtár, melynek feltételeiről a könyvtárosok tájékoztatnak.

i) A Könyvtár területén hirdetések, közlemények csak a kijelölt vezetők (igazgató, igazgató-helyettes, osztályvezetők) engedélyével helyezhetők el.

j) A Könyvtár rendjét, használatának szabályait, a közösségi magatartás normáit be nem tartó olvasótól a szolgáltatások igénybevételét az intézmény ideiglenesen vagy véglegesen megvonhatja. A használat tartós (1 napot meghaladó) korlátozásáról a Könyvtár igazgatója dönt.

k) A látogatók reklamációikkal, javaslataikkal a részlegek, fiókkönyvtárak vezetőihez és az Intézmény vezetéséhez fordulhatnak, valamint a könyvtárakban elhelyezett „Olvasói észrevételek” című dokumentumban vagy a Panaszfelvételi űrlap NY12 kitöltésével rögzíthetik. Hivatalos panaszkezelés a könyvtár Panaszkezelési szabályzatának előírásai alapján történik.

Events

Rügymozdító kikelet
2019. március 19. (kedd) 16–18 óra
Agóra Gyermekkuckó, Kálvária sgt. 23.
Lucanus eposzának 1492-es velencei ősnyomtatványa
2019. március 20. (szerda) 16.30
Dóm tér 1-4., 3. emelet
Meseszőnyeg
2019. március 20. (szerda) 17 óra
Tápai Fiókkönyvtár, Budai N. Antal u. 20-22.

Games Games

Játékok, pályázatok

  • Színházi - könyvtári játék
  • Könyvkirály
  • Kvízmaraton
 

Pictures of events