Beiratkozás Beiratkozás

Általános szabályok

(részlet a Könyvtárhasználati Szabályzatból)

a) A Könyvtár látogatói kötelesek a Könyvtár használatára vonatkozó szabályokat betartani.

Így:

b) A Központi Könyvtár szolgáltató helyiségeibe táskát, kabátot bevinni tilos. A ruhatár használata kötelező és díjtalan. A ruhákban, táskákban hagyott értékekért a Könyvtár felelősséget nem vállal. A Könyvtár átlátszó tasakot biztosít a személyes értéktárgyak számára, melyeket az olvasó magával vihet az olvasói terekbe. A fiókkönyvtárakban ruhatár nem működik.

c) Olvasói terekbe élelmiszert és italt (ásványvíz kivételével) bevinni tilos, étkezni kizárólag a kijelölt helyen lehet.

d) A Könyvtárban és a bejárattól számított 5 m-es távolságon belül dohányozni tilos.

e) A Könyvtár olvasótereiben mobiltelefont használni nem szabad.

f) A Könyvtár dokumentumai, eszközei, berendezése és használati tárgyai épségének óvása minden olvasónak kötelessége. Szándékos vagy gondatlanságból eredő rongálás esetén a keletkezett kárért az olvasó anyagi felelősséggel tartozik.

g) A Központi könyvtárban elektronikus vagyonvédelmi kapu működik, a dokumentumok mágnescsíkos védőjelzéssel vannak ellátva. Ha az olvasó távozásakor az ellenőrző berendezés jelez, a könyvtár alkalmazottja köteles közreműködését kérni személyi ellenőrzésé-ben. A könyvtár tulajdonát képező dokumentum jogosulatlan kivitelének szándékát jegyzőkönyvben rögzítjük, amit az olvasónak – véleménye közlése mellett – alá kell írnia.

h) A Központi Könyvtár területén, valamint a fiókkönyvtárakban a hordozható magántulajdonú személyi számítógép használata engedélyezett. Internet-csatlakozási lehetőséget WIFI hálózaton keresztül biztosít a Könyvtár, melynek feltételeiről a könyvtárosok tájékoztatnak.

i) A Könyvtár területén hirdetések, közlemények csak a kijelölt vezetők (igazgató, igazgató-helyettes, osztályvezetők) engedélyével helyezhetők el.

j) A Könyvtár rendjét, használatának szabályait, a közösségi magatartás normáit be nem tartó olvasótól a szolgáltatások igénybevételét az intézmény ideiglenesen vagy véglegesen megvonhatja. A használat tartós (1 napot meghaladó) korlátozásáról a Könyvtár igazgatója dönt.

k) A látogatók reklamációikkal, javaslataikkal a részlegek, fiókkönyvtárak vezetőihez és az Intézmény vezetéséhez fordulhatnak, valamint a könyvtárakban elhelyezett „Olvasói észrevételek” című dokumentumban vagy a Panaszfelvételi űrlap NY12 kitöltésével rögzíthetik. Hivatalos panaszkezelés a könyvtár Panaszkezelési szabályzatának előírásai alapján történik.

Rendezvények

Mesekuckó
2019. április 26. (péntek) 16 óra
Északvárosi Fiókkönyvtár, Gáspár Zoltán u. 6.
Mesetarisznya
2019. április 26. (péntek) 16.30
Odesszai Fiókkönyvtár, Székely sor 11.
Játékos felnőtt kör
2018. április
Odesszai Fiókkönyvtár, Székely sor 11.

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • Színházi - könyvtári játék
  • Könyvkirály
  • Kvízmaraton
 

Képek a rendezvényekrő‘l