Saját kiadványaink Saját kiadványaink

Jakab Béla: Beretzk Péter munkássága
Bibliográfia

A Somogyi-könyvtár kiadványai 34.
Szeged : Somogyi-könyvtár, 1995

Ár: 50,- Ft

E bibliográfiában dr. Beretzk Péter orvos, ornitológusnak, Szeged egyik nagy tudósának kívánunk születése centenáriuma alkalmából emléket állítani életműve feltárásával.

Munkássága orvosként is magas elismerést szerzett számára, de a hazai és nemzetközi hírnevet a magas fokú tudományos elismeréseket a Fehér-tón és a Fehér-tóért folytatott kutató és természetvédelmi munkássága révén érdemelte ki.
...

Négy évtizedes kitartó kutatómunkáját, törekvéseit, küzdelmeit, eredményeit, sokrétű ismeretterjesztő munkáját publikációinak, előadásainak, a róla megjelent írásoknak nagy száma, valamint a hazai és nemzetközi téren megnyilvánuló társadalmi és tudományos elismerések sora és rangja fémjelzi és emeli őt a legnagyobb ornitológusok sorába. Életrajzírói, méltatva munkásságát, sorra veszik a kezdő amatőrségtől néhány éven belül magasra ívelő életműve jelentős eredményeit, a madártani kutatások terén ma is ható értékeit.

E bibliográfia összeállításánál a törekvésünk arra irányult, hogy mindazt, amit az életrajzírók Beretzk Péter munkásságát méltatva életművéből kiemelten említenek, azt e bibliográfia segítségével felszínre hozzuk, kibontakoztassuk. Törekvésünk az, hogy megláttassuk a bibliográfia használóival Beretzk Péter munkásságának gazdagságát, sokoldalúságát. Az életmű egészéből kibontva föltárjuk kutatásainak, munkája szerteágazó területeinek eredményeit, az ornitológiai kutatásoknak és a természetvédelemnek új alapokra helyező, máig ható indíttatásait, irányt mutató törekvéseit.

Részlet a szerző által írt bevezetőből

 
Átlagos (0 Szavazatok)

ODR ODR

ODR

A szolgáltatás célja a Somogyi-könyvtár állományában nem található dokumentumok hozzáférhetővé tétele olvasóinknak más könyvtárak gyűjteményéből.
Bővebben

TOP10 - legolvasottabb könyvek TOP10 - legolvasottabb könyvek

Ajánljuk


A hónap könyve, 2020. január

Comenius: Janua linguarum sive seminarium linguarum et scientiarum omnium, hoc est Compendiosa Latinam, Italicam, Bohemicam et Germanicam linguam una cum scientiarium artiumque omnium fundamentis ... comprehensa. Prága, 1716.

Szeged - a város folyóirata


Kálmány Lajos és a katolikus egyház
Párizsi levéltári adalékok az 1918/20-as szegedi francia megszállás történetéhez
Karády István, a kórélettan legendás szegedi tanára
A film forog tovább a Belvárosi Moziban